Instruktion för skapande av delad kalender i iPhone

 

Förutsättning:               Båda användarna (Hans och Meta) har iPhone, iOS 9 (fungerar i tidigare iOS, men anvisningarna kan vara annorlunda).

Båda användarna måste vara anslutna till iCloud, eftersom kalenderdelningen sker via iCloud. Kontrollera i Inställningar – iCloud att ett konto finns där. Annars; lägg upp det.

 

1.       En av användarna skapar en ny kalender. Denne person blir ”ägare” till kalendern. I den här instruktionen förutsätts att Hans är ägaren.
Kalender – Kalendrar (längst ned) - Ändra (uppe till vänster) – Under iCloud, Lägg till kalender… - Ge kalendern ett lämpligt namn (t.ex. HansMeta) och välj en färg – Klar

 

2.       Du har nu skapat en ny kalender i iCloud. Du väljer vilken/vilka kalendrar du vill se under Kalender – Kalendrar. Den/de kalendrar du markerar med bock visas i Kalender. När du tittar i kalendern får du (tyvärr) ingen kunskap om vilken kalender som visas. Det enda du kan gå på är färgen på bokningen. (olika färg för olika kalendrar).

 

3.       I iPhone är en av kalendrarna förvald (går att ställa in i Inställningar – E-post, kontakter, kalendrar – KALENDRAR Förvald kalender), d.v.s. när du gör en ny bokning så hamnar den automatiskt i den förvalda kalendern (kan t.ex. vara Exchange). Om du ska göra en bokning i din nya HansMeta gör du som vanligt, men innan du klickar Lägg till (uppe till höger) måste du rulla ner till Kalender och välja HansMeta. Nu hamnar din bokning i HansMeta.
Ett annat (enklare) alternativ är att se till att bara den aktuella kalendern visas. Då hamnar nya bokningar direkt i denna.

 

4.       Ännu så länge är detta din egen privata kalender. Nu ska vi gå vidare och dela den med Meta.

 

5.       Kalender – Kalendrar – Klicka på den inringade bokstaven i bredvid HansMeta – Under DELAD MED, klicka på Lägg till person – Skriv Metas e-postadress – Klicka på Lägg till (uppe till höger) – Klar – Klar.

 

6.       Det som nu händer är att din telefon skickar en förfrågan till Meta. Denne får ett mejl, där man svarar att man vill acceptera att dela kalendern. Det förvalda läget är att man också kommer att få rättigheter att skriva i den. Det här kan ta en stund. Det kommer också att skickas ett meddelande direkt in i Metas kalender. Om du (Hans) går tillbaka under i så ser du att det står Väntar under Meta.

 

7.       Meta får ett mejl där hon kan klicka på Anslut dig till kalendern. Välj dock hellre alternativet i Kalendern. Meta får nämligen också en indikering på sin kalenderikon. Går hon in i kalendern så syns nere t.h. Inkorg(1) och om hon klickar på detta så kan hon dr Tacka ja till att gå med i HansMeta-kalendern.

 

8.       När begäran är accepterad kommer det att dyka upp en siffra i Hans’ kalenderappens ikon, indikerande att det finns ett meddelande (i kalendern). Gå in i kalendern (Inkorg) och besvara accepterandet (OK). Meta kommer också att få en kvittens om detta. Detta kan också ta lite tid.

 

9.       Kontroll Hans: Gå in i Kalender – Kalendrar så ser du nu att det står Delad med Meta under HansMeta, vilket innebär att din kalender är utdelad till Meta.

 

10.   Kontroll Meta: Gå in i Kalender – Kalendrar så ser du att det står Delas med Hans under HansMeta, vilket innebär att du tar del av Hans kalender.

 

11.   Nu kan ni båda lägga in aktiviteter i den gemensamma kalendern HansMeta. Det tar som sagt lite tid (minuter) innan aktiviteten dyker upp hos den andre. När detta sker så visas en siffra på kalenderikonen.

 

12.   Vem som helst av er kan också ta bort en bokning. På samma sätt indikeras detta på den andres kalenderikon.